Fighting obesity – The Daniel Plan

Rick Warren 1_0

Läkare och andra experter i USA har i minst tio år klagat över att de är maktlösa inför fetma-epidemien om de inte får hjälp från kyrkor, idrottsklubbar, politiska organisationer, persionärsföreningar och många andra ideella organisationer.

Plötsligt tar nu en kyrka i USA, Saddleback Church, initiativ och visar strålande resultat. Daniels-planen, efter Daniels bok i bibeln tycks vara ett fantastiskt framgångsrikt koncept.
Församlingens 117 000 bortbantade kilo på 18 månader – det har respekt – och inte minst den del pastorn själv står för – 50 pounds.
En rad celebriteter bl.a. Bill Clinton och många andra har framgångsrikt följt efter.
I en tid då sjukvården knappast ser något annat alternativ än att, till stora kostnader och med många nackdelar för individen, stympa magarna på feta människor så stiger en kyrka fram och visar att det går väldigt bra, och till låg kostnad och utan nämnvärda kompliktioner genom att modifiera och följa urgamla råd bl.a. från Daniels bok i bibeln; minska på intag av djurprodukter och självklart raffinerade kolhydrater (kokta rotfrukter, kokta sädesprodukter, pasta, bröd o.dyl och låta födan i största utsträckning domineras av färskt grönt,  mycket likt den kost som årets olympier, framförallt afrikanska långdistanslöpare, visat vara så framgångsrikt.
Det är för mig ofattbart att i denna situation flera läkare ger sig ut och mest talar om risker med ”okontrollerad bantning” – visst finns det risker, men i detta fall tycks komplikationerna ha varit få. Dessutom hae Rick Warren faktiskt flera läkare i sitt Daniel team.
Jag har googlat på både Rick Warren oc på Daneil plan. Rick Warren är inte vilken pastor som helst, på sitt sätt en Billy Graham i vår tid. Han har skrivit många böcker varav en översatts till svenska – se nedan. Hans gudstjänster besöks varje vecka av cirka 20000 människor.
Alla ledande media i USA har uppmärksammat initiativet, bland  dessa CNN, Time Magazine, Newsweek, USTODAY o.s.v.
Googla gärna på Daniel Plan och det kommer fram en massa intressant information. Här ett axplock!
www.danielplan.com
www.saddlebackresources.com
www.wikipedia.org/wiki/Rick_Warren
www.time.com/2012
www.articles.nydailynews.com/
www.cnn.com/2012/
http://www.youtube.com/watch?v=BskPtjZxCTc